Ιστοσελίδα με σκοπό τη δημιουργία νέας κίνησης που θα υποστηρίζει την ίδρυση της ΕΥΡΩ-ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ελλάδας και Κύπρου.

Source: EurasianFederation.com – ΕΥΡΩ-ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ