ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ..