Νεοφιλελευθερη Εποχή και επανεμφάνιση Σκλάβων στην Ευρώπη!.