Η Ελλάδα αποπλήρωσε τόκους αξίας 186 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ.