Διαπραγματεύσεις: Σε ποια σημεία συγκλίνουν και σε ποια διαφωνούν Αθήνα και δανειστές.

Advertisements