Για πρώτη φορά, η Ελλάδα με ισχυρότατη νομική εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις.