Τα “καμμένα” αναχώματα εναντίον του Λαϊκού Εθνικισμού.