«Ναι» από το γερμανικό κοινοβούλιο στη συμφωνία της Ελλάδας.