Στα 70 ευρώ το ανώτατο όριο συναλλαγών με μετρητά στα νησιά.

Advertisements