53,5 δισ. ευρώ ζητάμε για 3 χρόνια – Διαβάστε τι δίνουμε.