Ο άνθρωπος που μίλησε στους ευρωκράτες ως ίσος προς ίσους.