Σακελλαριδης: Άμεσες πρωτοβουλίες για συμφωνία το συντομότερο δυνατό.