Ο κοινωνικός πόλεμος στο προσκήνιο -Τα στρατόπεδα έχουν συγκροτηθεί …..