Αλέξης σε θεσμούς: Δεν συζητάμε τις προτάσεις του ΔΝΤ – δεν υπάρχει καλή πρόθεση!.