Απώλειες ύψους 85,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είχε η Γερμανία σε περίπτωση χρεοκοπίας της Ελλάδας.