Ἀλλάζουμε ΑΦΜ καὶ γλυτώνουμε ἀπὸ τὴν ἐφορία. (Ὅπως ἀκριβῶς κάνει τὸ μΠατΣοΚ).