Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι περήφανοι άνθρωποι.