Κύριοι της κυβερνησης, καθήστε και καμαρώστε τον εθνικό σαμποτέρ Βενιζέλο..