Αντί να είναι παρέα με τον Ακη στη Ψειρού, το κράτος της Αριστεράς με νόμο τον χρηματοδοτεί κιόλας!!!.