Πως το ‘λεγε ο Μπάμπης; “Οι βρωμοελληνες που ζούσαν με δανεικά…”.