«Αντάρτικο» Ζωής σε Τσίπρα: δεν θα βαπτίσουν το κρέας ψάρι.