Λαβρόφ:Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρωσία..