Σώζεται ο Ναός της Αναλήψεως στο χωριό Εμπορία Κορυτσάς.