ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΙΤ / ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ SECURITY ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ.