ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΙ! Φυγαδεύουν και τον Μαντέλη φεύγοντας!.