Τίποτε δεν ξεχάστηκε, κανείς δεν θα γλιτώσει την τιμωρία..