Ο στρατός του Ιράν ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας. .