τα διαφορα… κείμενα κλπ, ζητώντας-απαιτώντας, την ύψιστη χρηματική ικανοποίηση…στα ευρωπαϊκά και διεθνη δικαστήρια πχ κείμενα όπως