Κύριοι δικαστές, συνθλίψτε τους ΔΟΛοφόνους της πατρίδας..